Szczegóły

Tytuł artykułu

ПОСТРОЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПУЗЫРЁК-ЖИДКОСТЬ-СФЕРИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА В ТРЁХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×