Szczegóły

Tytuł artykułu

Prestiż zawodów w obliczu zmian społecznych: 1958–2008
Occupational Prestige under Social Change: 1958–2008

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×