Szczegóły

Tytuł artykułu

Odkrywanie zapoznanego? Polska demokracja wobec kobiet i feminizmu (recenzja z: Kobiety. Feminizm. Demokracja)
Discovering the Forgotten? Polish Democracy Vis-a-Vis Women and Feminizm (review of: Kobiety. Feminizm. Demokracja) 267

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×