Details

Title

Sekularyzacja nie chce spoczywać w pokoju (recenzja z: K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji)
Secularization Does not Want to Rest in Peace at All (review of : K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2010

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2010; No 4
×