Szczegóły

Tytuł artykułu

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНВЕРСИИ БИОЭТАНОЛА РЕГЕНЕРАЦИЕЙ СБРОСНОГО ТЕПЛА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ TEST BENCH FOR RESEARCH OF CONVERSION OF BIOETHANOL BY USE OF THE WASTE HEAT OF GAS TURBINE ENGINE

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

Źródło

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2012; No 2
×