Szczegóły

Tytuł artykułu

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД RESEARCH OF APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY TO CLEAN OILY WATER

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

Źródło

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2012; No 2
×