Szczegóły

Tytuł artykułu

Tam, gdzie rodzi się społeczeństwo (Donatella della Porta i Mario Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×