Szczegóły

Tytuł artykułu

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СЕПАРАЦИИ ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ ЗЕРНОТОКА ХОЗЯЙСТВА

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

Źródło

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2012; No 3
×