Szczegóły

Tytuł artykułu

Wire Electrical Discharge Machining Of Feal Intermetallic Sinters Without And With Addition Of Nano-Al2O3 Oxide Ceramic

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 3 September

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/amm-2015-0398 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2015; No 3 September

Referencje

Szkliniarz (2003), materiałowa, Inżynieria, 155. ; Pawłowski (2011), of and, Archives Metallurgy Materials, 56, 263. ; Muttamara (2003), Mater Process Technol, 140. ; Durejko (2009), of and, Archives Metallurgy Materials, 54, 717. ; Moris (1998), Intermetallics, 6, 753, doi.org/10.1016/S0966-9795(98)00028-4 ; Benjamin (2013), Surf Coat Technol, 235. ; Pawłowski (2011), of and, Archives Metallurgy Materials, 56, 71. ; Bednarczyk (2014), of and, Archives Metallurgy Materials, doi.org/10.2478/amm-2014-0191 ; Durejko (2014), and, Materials Design, 63. ; Senderowski (2010), of and, Archives Metallurgy Materials, 55, 373. ; Khanra (2006), Bull Mater Sci, 29, doi.org/10.1007/BF02706497 ; Chen (2003), Surf Coat Technol, 168. ; Morris (2008), of, International Journal Plasticity, 24. ; Senderowski (2007), of and, Archives Metallurgy Materials, 52, 569. ; Łazińska (2015), and, Materials Science Engineering, 06. ; Kowalski (2011), and, Materials Chemistry Physics, 126. ; Pawłowski (2009), of and, Archives Metallurgy Materials, 54, 783. ; Bigerelle (2007), Tribology International, 40, 1319, doi.org/10.1016/j.triboint.2006.12.007 ; Weng (2002), Manuf Technol, 19, 266, doi.org/10.1007/s001700200033 ; Yeo (2001), Manuf Technol, 18. ; Durejko (2008), Composites, 8, 190. ; Tomasik (2003), Mechanik, 1. ; Durejko (2011), Composites, 11, 225. ; Qu (2002), ASME, 124. ; Sundar (2003), and, Material Science Engineering, 357. ; Abbas (2005), of Machine, Journal Tools Manufacture, 47. ; Pawłowski (2010), of and, Archives Metallurgy Materials, 55, 1061. ; Wołczyński (2014), of and, Archives Metallurgy Materials, 59, 211. ; Garcia Oca (2003), Intermetallic, 11, 425, doi.org/10.1016/S0966-9795(03)00017-7 ; Durejko (2011), &, Materials Design, 32, 2827, doi.org/10.1016/j.matdes.2010.12.041 ; Abdolahi (2011), Surf Sci, 257. ; Durejko (2011), Composites, 11, 258. ; Senderowski (2014), Powder Technology, 263. ; Senderowski (2014), Spray, Thermal Technol, 23, 1124, doi.org/10.1007/s11666-014-0086-1 ; Corbin (2003), Sci Eng, 354. ; Deevi (2002), and, Materials Science Engineering, 573.
×