Details

Title

Wpływ grubości warstwy nasion składowanych w silosachz pionowym układem wietrzenia na parametry przepływu powietrza

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×