Szczegóły

Tytuł artykułu

Przebieg procesu suszenia oraz zmiany jakości nasion bobikuw silosie z promieniowym układem wietrzenia (cz. I)

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×