Szczegóły

Tytuł artykułu

Badania wydajności eksploatacyjnej linii rozlewniczej „Krones” o sterowaniu mikroprocesorowym

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

Źródło

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2013; No 1
×