Szczegóły

Tytuł artykułu

Wspomnienie. Janusz Radwan-Pragłowski („Jasza”) (19 kwietnia 1942 – 2 listopada 2011)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2011

Numer

No 4

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×