Details

Title

Konkurs jako instytucja fasadowa. Analiza ocenformułowanych przez uczestników procesów kadrowych w sektorze publicznym

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×