Szczegóły

Tytuł artykułu

математическое описание автоматизированной системы управлениядвижением жатных машинно-тракторных агрегатов

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×