Szczegóły

Tytuł artykułu

Społeczne oblicze bólu – informacja, przyjemność,przekleństwo. Kulturowe, grupowe i interakcyjne uwarunkowaniaodczuwania doznań bólowych

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Źródło

Studia Socjologiczne; 2013; No 4
×