Szczegóły

Tytuł artykułu

ВЛИЯ¬НИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКСИДИРОВАНИЯ НА МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА СИСТЕМЫ Nb-Ti-Al

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

Źródło

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2013; No 4
×