Szczegóły

Tytuł artykułu

Pomiędzy polityką życia, emancypacjąi jej pozorowaniem. Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnieniaosób niepełnosprawnych

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×