Szczegóły

Tytuł artykułu

Od teorii pola działań strategicznych do wielkiej teorii systemupól. Neoinstytucjonalna strategia syntezy socjologii organizacji i socjologiiruchów społecznych (recenzja z: Neil Fligstein i Doug McAdam:A Theory of Fields)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Źródło

Studia Socjologiczne; 2014; No 3
×