Szczegóły

Tytuł artykułu

Research on Extruded Products of Mgalzn Alloys – Microstructure and Mechanical Properties / Badania Wyrobów Wyciskanych Ze Stopów Mgalzn – Mikrostruktura I Właściwości Mechaniczne

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/amm-2015-0475 ; e-ISSN 2300-1909

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2015; No 4 December

Referencje

Rzychoń (2012), Microstructure castability microstructural stability and mechanical properties of ZRE magnesium alloy Archives of Metallurgy and, Materials, 1. ; Ye (2004), Mater Process Tech, 408. ; Kleiner (2004), a a Microstructure evolution during reheating of an extruded Mg Zn alloy into the semisolid state, Scripta Materialia, 405, doi.org/10.1016/j.scriptamat.2004.05.010 ; Płonka (2014), Arch Metall Mater, 377. ; Volkova (2006), Sci Heat Treat, 508, doi.org/10.1007/s11041-006-0127-6 ; Płonka (2013), Arch Metall Mater, 127. ; Rzychoń (2013), Microstructure microstructural stability and mechanical properties of sand - cast Mg - RE alloy, Materials Characterization, 21, doi.org/10.1016/j.matchar.2013.06.001(2013) ; Płonka (2012), Arch Metall Mater, 619.
×