Szczegóły

Tytuł artykułu

Properties of the AZ31 Magnesium Alloy Round Bars Obtained in Different Rolling Processes / Własności Prętów Okrągłych Ze Stopu Magnezu AZ31 Otrzymanych W Różnych Procesach Walcowania

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/amm-2015-0479 ; ISSN 1733-3490

Referencje

Pater (2013), of and, Archives Metallurgy Materials, 58. ; Kawalla (2008), of and Mechanical, Archives Civil Engineering, 93, doi.org/10.1016/S1644-9665(12)60196-4 ; Luo (2013), of and, Journal Magnesium Alloys, 1. ; Labuda (1998), of Processing, Journal Materials Technology, 80. ; Mordike (2001), and, Materials Science Engineering, 302. ; Michalczyk (2001), of and, Archives Metallurgy Materials, 56. ; Schindler (2013), of and, Journal Materials Engineering Performance, 22. ; Edgar (2000), and their Application Verlag GmbH Co, Magnesium Alloys VCH Weinheim, 3. ; Mróz (2015), of and, Archives Metallurgy Materials, 60. ; Stefanik (2015), State, Solid Phenomena, 220. ; Szota (2009), of and, Archives Metallurgy Materials, 54. ; Liang (2009), and, Materials Science Engineering, 499. ; Yang (2008), and, Materials Science Engineering, 491. ; Kawalla (2006), th on and Their Applications Dresden, Intrenational Conference Magnesium Alloys, 364. ; Szota (2015), und, Materialwissenschaft Werkstofftechnik, 285, doi.org/10.1002/mawe.201400349
×