Szczegóły

Tytuł artykułu

Physical Modelling of Metal Forming of Bars Made of Magnesium Alloys (AZ61) / Fizyczne Modelowanie Warunków Przeróbki Plastycznej Prętów Ze Stopów Magnezu (AZ61)

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/amm-2015-0480 ; e-ISSN 2300-1909

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2015; No 4 December

Referencje

Maksoud (2009), a, Mater Sci Eng, 504. ; Edgar (2000), and their Application Pub, Magnesium Alloys. ; Prasad (2006), a, Mater Sci Eng, 432.
×