Szczegóły

Tytuł artykułu

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУСПЕНЗИИ В ТОНКОСЛОЙНОМ ЭЛЕМЕНТЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×