Details

Title

Starszy pracownik na rynku pracy w Polsce: 40+? 50+? Czy tylko „plus”?

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2015

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2015; No 2
×