Szczegóły

Tytuł artykułu

Trzecia droga Marthy Nussbaum – współczucie w kulturze późnego kapitalizmu

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Źródło

Studia Socjologiczne; 2016; No 2
×