Szczegóły

Tytuł artykułu

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛЕЗВИЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЛАП КУЛЬТИВАТОРОВ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 7

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×