Szczegóły

Tytuł artykułu

CONTOUR CONTACT AREA OF THE BLOCK AND DISK OF THE DISK BRAKE UNDER THE CONDITIONS OF THERMAL DEFORMATIONS

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739

Źródło

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture; 2011; No 11
×