Szczegóły

Tytuł artykułu

EFFECT OF STORING PERIOD ON THE QUALITY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF THE INDUSTRIAL WINTER RAPE SEEDS

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×