Szczegóły

Tytuł artykułu

состояние проблемы и необходимость разработки комплекса оборудованиядля полива винограда при выращивании в природно-климатических зонах Ирака

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

Źródło

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2014; No 3
×