Szczegóły

Tytuł artykułu

ESTIMATION OF BIODIESEL FUEL ON THE BASIS OF RAPE OIL AND ISOPROPYL ALCOHOL

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×