Szczegóły

Tytuł artykułu

METHODS OF CHOICE OF MELT FILTRATION SYSTEM IN THE PORCESS OF SECONDARY POLYMER MATERIAL EXTRUSION

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11a

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×