Szczegóły

Tytuł artykułu

THE INFLUENCE OF A RAIL LATERAL BENDING ON THE STRESS – STRAIN STATE OF A WHEEL - RAIL CONTACT

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11a

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×