Szczegóły

Tytuł artykułu

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАРБОНАТНЫХ ОТХОДОВ И ЦЕОЛИТОВНА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТЫХШЛАКОЩЕЛОЧНЫХ БЕТОНОВ НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО СТЕКЛАС СИЛИКАТНЫМ МОДУЛЕМ Мс = 1,5…1,7

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×