Szczegóły

Tytuł artykułu

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИМЕНЯЕМІХ В УСЛОВИЯХХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×