Szczegóły

Tytuł artykułu

OPERATING MODES POWER SUPPLY MOTOR-FAN ON DIESEL LOCOMOTIVES FROM TRACTION SYNCHRONOUS GENERATOR

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11a

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739

Źródło

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture; 2011; No 11a
×