Szczegóły

Tytuł artykułu

ПЕНОГЕНЕРАТОР ВЫСОКОКРАТНЫХ ПЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОПРОВОДОВ ПОДДАВЛЕНИЕМ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×