Szczegóły

Tytuł artykułu

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИГОРИЗОНТАЛЬНО НАГРУЖЕННЫХ СВАЙ С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫМРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ЖЕСТКОСТИ ОСНОВАНИЯ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

Źródło

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2014; No 6
×