Szczegóły

Tytuł artykułu

A Comparison Of Mechanical Parameters Of Tomato’s Skin Of Greenhouse And Soil-Grown Varieties

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11c

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×