Details

Title

Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP

Journal title

Nauka

Yearbook

2011

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identifier

ISSN 1231-8515

Source

Nauka; 2011; No 2
×