Szczegóły

Tytuł artykułu

Quantitative and Qualitative Comparison of Tribological Properties of Railway Rails with and without Heat Treatment

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 2 June

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2016

Identyfikator

DOI: 10.1515/amm-2016-0037 ; ISSN 1733-3490

Referencje

Golański (2013), Effect of different heat treatments on microstructure and mechanical properties of the martensitic GX cast steel of Metallurgy and Materials, Archives, 12, 25. ; Perez (1993), Microstructure and wear resistance of pearlitic rail steels, Wear, 162. ; Wegrzyn (2013), Oxygen in steel WMD after welding with micro - jet cooling of Metallurgy and Materials, Archives, 58, 1067. ; Garnham (1992), Dry rolling - sliding wear of bainitic and pearlitic steels, Wear, 157. ; Bogacz (2002), Uszkodzenia eksploatacyjne szyn kolejowych wywołane wzajemnym dynamicznym oddziaływaniem pojazdów szynowych z torem Problemy kolejnictwa, CNTK, 136. ; Wegrzyn (2013), Main micro - jet cooling gases for steel welding of Metallurgy and Materials, Archives, 58, 556. ; Lisiecki (2012), Diode laser welding of high yield steel Laser Technology of SPIE Vol, Proc, 8703, doi.org/10.1117/12.2013429 ; Golański (2014), Mechanical Properties of VM steel after hrs of ageing at temperature of Metallurgy and Materials, Archives, 30, 000. ; Danks (1987), Comparision of the wear process for eutectoid rail steels : Field and laboratory tests, Wear, 120. ; Bolton (1984), Rolling - sliding wear damage in rail and tyre steels, Wear, 93. ; Clayton (1980), The relations between wear behaviour and basic material properties for pearlitic steels, Wear, 60. ; Lisiecki (2012), Welding of titanium alloy by Disk laser Laser Technology of SPIE, Proc, 8703, doi.org/10.1117/12.2013431
×