Szczegóły

Tytuł artykułu

Prawny i moralny aspekt publikowani

Tytuł czasopisma

Nauka

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identyfikator

ISSN 1231-8515

Źródło

Nauka; 2011; No 3
×