Szczegóły

Tytuł artykułu

Quality of operation of bauer rainstar 90/300 reel sprinkling machines in agrocoop imel sa agricultural company

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×