Szczegóły

Tytuł artykułu

Polacy równi i równiejsi (Maria Jarosz (red.) Polacy równi i równiejsi. Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim) 141

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 15

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 15
×