Szczegóły

Tytuł artykułu

Perfection of methods of determination of type of defect at the ultrasonic control of elements of rolling stock of railways

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×