Szczegóły

Tytuł artykułu

The cascade pressure exchange reactive rotation disk engine creation reasons

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739

Źródło

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture; 2012; No 3
×