Szczegóły

Tytuł artykułu

Starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w polskich strategiach rozwoju społecznego

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 17
×