Szczegóły

Tytuł artykułu

Regulacje prawne, dotyczące poprawy sytuacji osób starszych na rynku pracy i w systemach zabezpieczenia społecznego. Aspekt europejski

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 17
×