Szczegóły

Tytuł artykułu

Wspieranie aktywności zawodowej osób 50+ — pierwsze efekty programu „Solidarność pokoleń” i rekomendacje

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 17
×