Szczegóły

Tytuł artykułu

Aktywizacja zawodowa osób w fazie późnej dojrzałości i starszych w Polsce

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 17
×