Details

Title

Przemoc wobec osób wymagających pielęgnacji w środowisku domowym w Niemczech

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 18

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 18
×